شركت تولیدی صنعتی

تراس

( توس راهبر انبوه سازه )

طراح و سازنده :
انواع دستگاههای خرپای تیرچه در 6 تیپ مختلف

مخترع :
نخستین دستگاه تمام اتوماتیك تولید خرپای تیرچه به دو روش :
نقطه جوش و قلابدار

مخترع :
خرپای قلاب دار و میلگردهای عرضی (زیگزاگ) پیوسته

مخترع :
دستگاه تمام اتوماتیك تولید خرپای قلاب دار با میلگردهای عرضی پیوسته

سفارش محصولات