شركت تولیدی صنعتی

تراس

( توس راهبر انبوه سازه )

طراح و سازنده :
انواع دستگاههای خرپای تیرچه در 6 تیپ مختلف

مخترع :
نخستین دستگاه تمام اتوماتیك تولید خرپای تیرچه به دو روش :
نقطه جوش و قلابدار

مخترع :
خرپای قلاب دار و میلگردهای عرضی (زیگزاگ) پیوسته

مخترع :
دستگاه تمام اتوماتیك تولید خرپای قلاب دار با میلگردهای عرضی پیوسته

گالری محصولات

TRUSS 300
مشخصات فنی TRUSS 300
محدوده توان تولید :  
میلگرد بالا 6 تا 16 میلیمتر(كلاف)
میلگردهای پایین 6 تا 16 میلیمتر(كلاف)
مفتول زیگزاگ(دوبل) 4 تا 6 میلیمتر(كلاف)
ارتفاع قابل تولید 100 تا 400 میلیمتر
فاصله گام زیگزاگ ها 200 میلیمتر (ثابت)
عرض داخلی میلگردهای پایین 86 میلیمتر
سرعت تولید 10 تا 12 متر در دقیقه
1 - توان تولید با میلگردهای فابریك گرم نورد شده
2 - توان تولید با میلگردهای عملیاتی اصلاحی سرد شده
3 - توان تولید با میلگردهای فابریك تا حدی زرد شده