شركت تولیدی صنعتی :

تراس

( توس راهبر انبوه سازه )

طراح و سازنده :
انواع دستگاههای خرپای تیرچه در 6 تیپ مختلف

مخترع :
نخستین دستگاه تمام اتوماتیك تولید خرپای تیرچه به دو روش :
نقطه جوش و قلابدار

مخترع :
خرپای قلاب دار و میلگردهای عرضی (زیگزاگ) پیوسته

مخترع :
دستگاه تمام اتوماتیك تولید خرپای قلاب دار با میلگردهای عرضی پیوسته

مطالب آموزشی تراس

مزایای استفاده از تیرچه فلزی در سقف:

سبکی سقف سهولت و سرعت نصب عایق بودن نسبت به گرما و سرما
عایق بودن نسبت به صدا
مقاوم در برابر آتش سوزی
مقاومت بهتر در مقابل زلزله (یا سایر نیرو های افقی)
مسطح بودن سطح زیر سقف و در نتیجه به حداقل رسیدن ضخامت اندود گچ مسطح
مسطح بودن سطح فوقانی سقف و در نتیجه سهولت نصب کف پوشها
عایق بودن در برابر رطوبت
اقتصادی تر بودن آن در مقایسه با طاقهای ضربی برای دهانه های متوسط و بلند


استانداردهای میلگردهای ساده کلاف - مواد اولیه

درصد ازدیاد طول میلگرد: سهولت امر نورد بستگی کامل به نرمی و یا به عبارت دیگر درصد ازدیاد طول میلگرد دارد مقدار ایده آل ارقام بیش از حدود 30 درصد می باشد, اما حداقل 20 درصد نیز قابل قبول است. درصد فوق از طریق کشش میلگرد بدست می آید, در این آزمایش فاصله بین دو فک 20 سانتیمتر میباشد.
شکل مقطع: گرد بودن مقطع میلگرد علاوه بر تسهیل امر نورد باعث صرفه جویی در مصرف دوز نیز میشود, گرچه گرد بودن مقطع میلگرد ایده آل است اما حداکثر اختلاف قطر بیشتر و کمتر تا 5/0 میلیمتر قابل قبول است, علاوه بر شکل مقطع که حتی الامکان بایستی گرد باشد, تفاوت قطر میلگرد در مقاطع مختلف در طول کلاف نیز بایستی یکنواخت باشد. این تفاوت حداکثر تا 4/0 میلیمتر قابل قبول است.
بسته بندی: هر کلاف پیوسته به وزن حدود 1500 کیلوگرم ایده آل است, اما کلافهای تا حداقل 300 کیلوگرم نیز قابل قبول میباشند. کلافها بایستی حداقل با سه رشته / تسمه یا میلگرد محکم بسته شده باشند و وزن کل بندیل نباید از 2500 کیلوگرم بیشتر و از 800 کیلوگرم کمتر باشد. در صورت هرگونه خرابی در بسته بندی کلافها بایستی قبل از انبار شدن بسته بندی گردند.
مقاومت کششی: گرچه نورد هرگونه میلگرد ساده کلاف کیفیت آن را به حد قابل قبول می رساند, اما میلگرد های با مقاومت کششی کمتر محصول مطلوب تری را ایجاد می نماید, بنابر این بهتر است از میلگرد هایی با مقاومت های کششی کمتر از 4000 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع استفاده شود.


استاندارد خرپا (Truss)

انحنای طولی: انحنای خرپا به سمت راست یا چپ نبایستی از 6 سانتیمتر و یا 5/1 درصد طول آن تجاوز کند.
خیز وسط خرپا: بایستی حدود 1/0 درصد طول خرپا باشد.
پیچش طولی: خرپا نباید دارای پیچش طولی باشد اما حداکثر تا 5/7 سانتیمتر یا 1 درصد طول آن بلامانع است.
میلگرد های طولی خرپا: بایستی کاملا صاف باشد و نباید هیچ گونه خم یا پیشی داشته باشد. زیگزاگ خرپا: بایستی کاملا صاف باشد خم زیگزاگ ها باید ایکس قرینه و مشابه باشد.
محل برش خرپا: در ماشین خرپاسازی اتریشی حداکثر میتواند تا 10 میلیمتر از وسط زیگزاگ یا جوش عقب تر یا جلوتر باشد, این مقدار در ماشین خرپاسازی ایتالیایی نسبت به وسط زیگزاگ میتواند 20+ یا 20- میلیمتر باشد.
فاصله افقی پشت تا پشت میلگرد های پایینی خرپا: بایستی 10 سانتیمتر باشد و مقدار فوق نباید از 8 سانتیمتر کمتر و از 12سانتیمتر بیشتر باشد.
فاصله عمودی (ارتفاع): بایستی معادل ارتفاع اسمی خرپا باشد, تغییرات تا 5 میلیمتر بلامانع است. طول خرپـا: طول خرپا 6 متر به بالا بایستی حداقل 1 سانتیمتر و حداکثر 4 سانتیمتر از طول مورد نظر بلندتر باشد, در مورد خرپاهای کوتاه تر از 6 متر این رقم به 1 سانتیمتر و 3 سانتیمتر تغییر می کند, البته در مورد سفارشهای خاص بر اساس آن اقدام میگردد. تغییر طول از 2- تا 10+ سانتیمتر نیز با توجه به مقررات قابل قبول می باشد.
جوش خرپا: نبایستی با بسته شدن کامل دهانه آن و یا با باز شدن دهانه آن تا حداکثر 8 سانتیمتر (پشت تا پشت) شکسته شود, میزان باز شدن ایده آل بیش از 20 سانتیمتر است.